ДИЗАЙН МАГАЗИНА КАК ИНСТРУМЕНТ ВЛИЯНИЯ НА ПОКУПАТЕЛЕЙ